HIP EN VIP

Nederland is een klein, dichtbevolkt land met een bevolking die een enorme verscheidenheid aan religies en culturele achtergronden kent. Over het algemeen leven alle groepen in goede harmonie samen. Toch is de laatste twintig jaar het besef doorgedrongen dat het binnen een samenleving met zoveel diversiteit ook schuurt en dat dit tot ernstige spanningen kan leiden. Dat varieert van alledaagse irritaties tot vervreemding, polarisatie en radicalisering.

Op scholen - samenlevingen in het klein - worden dezelfde tendensen zichtbaar, wellicht zelfs in verhevigde vorm. Jongeren zijn, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, sterk gericht op het contact met leeftijdsgenoten. Ze zijn volop bezig hun identiteit te vormen en de peergroup speelt daarbij een belangrijke rol. Aan hun peergroup ontlenen jongeren hun identiteit, ze vinden er bevestiging en rolmodellen, terwijl ze zich tegen andere groepen afzetten. Dit proces van identiteits- en groepsvorming gaat van oudsher gepaard met radicale meningen en het opzoeken van confrontaties en werkt spanningen tussen groepen leerlingen in de hand.

Het binnen een school naast elkaar bestaan van subgroepen is van alle tijden. Het gaat erom te voorkomen dat die groepen tegenover elkaar komen te staan. Door op zoek te gaan naar common ground en te laten zien waar de groepen elkaar raken, haal je de angel uit de verschillen en de spanningen die daarmee gepaard gaan. Hier zetten wij ons voor in. Wat we doen kunt u lezen op de website.

Copyright © HIPENVIP 2016. Alle rechten voorbehouden